Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

CHUNG THỦY


173
CHUNG THỦY
[Thuận Nghịch độc]

Trông đợi mãi cùng chẳng ngộ duyên
Thảm tình đơn bóng lẻ đời quyên
Lòng chăng giữ ấy ngày chung thệ
Dạ hỡi còn nao thuở ước nguyền
Mong gởi ái bền luôn thắm vẹn
Vái thầm hương đẹp giữ tròn nguyên
Nồng thơm khúc cũ mùa yêu dấu
Dòng quấn quyện mơ bến dõi thuyền

Thuyền dõi bến mơ quấn quyện dòng
Dấu yêu mùa cũ khúc thơm nồng
Nguyên tròn giữ đẹp hương thầm vái
Vẹn thắm luôn bền ái gởi mong
Nguyền ước thuở nao còn hỡi dạ
Thệ chung ngày ấy giữ chăng lòng
Quyên đời lẻ bóng đơn tình thảm
Duyên ngộ chẳng cùng mãi đợi trông

HANSY

ĐỢI CHỜ

Trông chờ mãi được kết thành duyên
Ái nữ tâm sầu bóng lẻ quyên
Lòng thắm gửi trao tìm dáng mộng
Tiếng ngoan thề hẹn ước câu nguyền
Mong ngày trở lại còn đầy đủ
Cảm phút giao hoà sẽ vẹn nguyên
Nồng đượm giấc mơ tình ấp ủ
Dòng trôi nước chảy bến xa thuyền

Thuyền xa bến chảy nước trôi dòng
Ủ ấp tình mơ giấc đượm nồng
Nguyên vẹn sẽ hoà giao phút cảm
Đủ đầy còn lại trở ngày mong
Nguyền câu ước hẹn thề ngoan tiếng
Mộng dáng tìm trao gửi thắm lòng
Quyên lẻ bóng sầu tâm nữ ái
Duyên thành kết được mãi chờ trông

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét