Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

BỒNG CA


169
BỒNG CA
[Thuận Nghịch độc]

Hoa quyện quấn nồng kết ý thân
Tỏa vui mừng lộng thắm gian trần
Lòa thơm khúc lịm mù mê ngẩn
Lóa bổng câu đờ miết mải ngân
Khoa luyến thẫm nồng yêu trộn lẫn
Thỏa len bừng diệu ái trong ngần
Hòa tim buổi ước niềm hoan cẩn
Xoa hẹn hứa lòng dỗ ái nhân

Nhân ái dỗ lòng hứa hẹn xoa
Cẩn hoan niềm ước buổi tim hòa
Ngần trong ái diệu bừng len thỏa
Lẫn trộn yêu nồng thẫm luyến khoa
Ngân mải miết đờ câu bổng lóa
Ngẩn mê mù lịm khúc thơm lòa
Trần gian thắm lộng mừng vui tỏa
Thân ý kết nồng quấn quyện hoa

HANSY

HỢP CẨN

Hoa hồng gửi tặng kết lòng thân
Thoả nguyện mình ta giữa thế trần
Loà chớp bão giông chìm giọng ẩn
Loã màn đêm tối vọng đàn ngân
Khoa mềm vạt gió lan trầm bổng
Toả nhẹ làn sương vỡ trắng ngần
Hoà quyện ấp ôm truyền cảm dẫn
Xoa thờ thẫn xiết cạnh tình nhân

Nhân tình cạnh xiết thẫn thờ xoa
Dẫn cảm truyền ôm ấp quyện hoà
Ngần trắng vỡ sương làn nhẹ toả
Bổng trầm lan gió vạt mềm khoa
Ngân đàn vọng tối đêm màn loã
Ẩn giọng chìm giông bão chớp loà
Trần thế giữa ta mình nguyện thoả
Thân lòng kết tặng gửi hồng hoa

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét