Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

BẠCH


168
BẠCH 

Hoe hòe lãng mạn ái tình vương
Cô độc người ơi lắm đoạn trường
Vẫn ước giang hồ tung vạn hướng
Luôn thờ nghĩa khí dệt trầm hương
Nhiều anh chẳng hiểu cho là chướng
Lắm chị thầm yêu lại bảo thường
Chén rượu ly trà vui nẻo phượng
Thơ huyền phú mộng ngọt ngào thương

Thơ huyền phú mộng ngọt ngào thương
Giữa thế gìn tâm sống khác thường
Chẳng chịu khom mình hoen cốt phượng
Không hề uốn dạ vỡ nguồn hương
Tào khang ảo mị tung mờ hướng
Hạnh phúc nhàu hư xéo mịt trường
Xuất xứ trong đời thân cấp trưởng
Hoe hòe lãng mạn ái tình vương

HANSY

TỰ SỰ

Vốn dĩ sinh thời được cảnh vương
Người ơi lệ đổ suốt đêm trường
Trầm luân định số phai màu phượng
Thậm khổ cho đời nhạt sắc hương
Lận đận duyên tình luôn huyễn tưởng
Lơ ngơ cuộc sống cũng bình thường
Hồng hoa đỏ rực gai còn vướng
Chỉ điểm tô bằng một giọt sương

Chỉ điểm tô bằng một giọt sương
Vườn ong bướm lượn lẽ thông thường
Nào mê bạc nén trao đầy lượng
Vẫn đượm cây cành tỏa ngát hương
Nhật Nguyệt không hoà quên nẻo sướng
Sâm Thương chẳng gặp nhớ canh trường
Đôi khi nữ ái còn hay ngượng
Vốn dĩ sinh thời được cảnh vương

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét